00 800 67 89 10 11

01. listopad 2017 14:00 - 20.12.2017 18:00 | Pardubice

Přednáškový cyklus na SZŠ Pardubice

V listopadu a prosinci 2017 uspořádáme pro žáky Střední zdravotnické školy Pardubice několik přednášek. Podíváme se na Evropskou unii pohledem možností pro mladé, cestování či právních otázek spojených s občanstvím v EU.

V listopadu a prosinci 2017 se v rámci unijní osvěty zaměříme více na Střední zdravotnickou školu Pardubice.

Na přání vedení školy a učitelů tým Europe Direct Pardubice připraví přednášky pro různé ročníky školy.
(Názvy a data přednášek budou postupně aktualizovány.)


MOBILITY V EVROPĚ

První setkání proběhne 1. 11. 2017 v 1. patře Turistického informačního centra Pardubice, kam za námi dorazí 4. ročník. 

Přednáška má název Mobility v Evropě; možnosti pro mladé Evropany. 

S žáky si budeme povídat o programu ERASMUS+, Evropském sboru solidarity a dalších unijních aktivitách, kterých se mohou
(nejen díky svému věku) účastnit.


OBČAN V EU

Druhá přednáška se bude konat 22. 11. 2017 přímo ve škole. Společně s 2. ročníkem budeme probírat věci, které se nás jako občanů Evropské unie týkají.
Dojde na otázky cestování, zdravotní péče, spotřebitelů nebo i na možnosti vzdělávání.

Přednáška má název: Jsem občan Evropské unie, co to znamená?


VÁNOČNÍ PROJEKTOVÝ DEN

Cyklus přednášek zakončíme vánočním projektovým dnem konaným 20. 12. 2017 v prostorách školy. Pro 1. - 4. ročníky jsme připravili různé výukové programy se společným jmenovatelem Vánoce v zemích Evropské unie. Jak se slaví Vánoce v Itálii, Polsku nebo Španělsku? Jaké postavy jsou typické pro vánoční pohádky z různých zemí a co znamenají v kultuře daného státu? 

To a mnoho dalšího se dozví celá SZŠ!

Učitelé budou moci v rámci vánočního projektového dne navštívit koutek pro pedagogy, kde nabídneme odborné a metodické publikace vhodné k výuce evropských a unijních témat.


Věříme, že je na co se těšit!