00 800 67 89 10 11

19. duben 2017 09:30 - 20. duben 2017 16:30 | Olomouc

Specifický seminář k programu LIFE+

V rámci prvního dne dvoudenního specifického semináře budou představeny prioritní oblasti: „Příroda a biologická rozmanitost“ (NAT/BIO), „Správa a informace v oblasti životního prostředí“ (GIE) a „Správa a informace v oblasti klimatu“ (GIC). 

Druhý den bude věnovaný zbývajícím prioritním oblastem: „Životní prostředí a účinné využívání zdrojů“ (ENV), "Zmírňování změny klimatu“ (CCM) a „Přizpůsobování se změně klimatu“ (CCA). Během seminářů zazní také příklady úspěšně řešených projektů.

Témata prvního dne jsou určena zejména pro zájemce z řad neziskových organizací, univerzit, výzkumných institucí, správ národních parků a chráněných krajinných oblastí nebo veřejné správy.

Témata druhého dne se zaměřují především na zájemce z řad podnikatelských subjektů (oblast odpadového hospodářství, zemědělství, chemie, ovzduší, vody, apod.), vědeckých a výzkumných institucí, průmyslových svazů nebo měst.

Na všechny uvedené semináře se zájemci mohou přihlásit prostřednictvím webového formuláře na stránkách Ministerstva životního prostředí.