00 800 67 89 10 11

28. duben 2017 09:00 - 12:30 | České Budějovice

Časopis roku

Vyhodnocení celorepublikové soutěže školních časopisů se bude konat v pátek dne 28. dubna 2017 v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje.

Jihočeská Informační centra pro mládež Český Krumlov, Prachatice a Tábor

členové Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice z.s.

a členové Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje z.s.

pod záštitou Doc., Ing. Lucie Kozlové, Ph.D.,

1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje

si Vás tímto dovolují pozvat na

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

7. ročníku Jihočeského krajského kola

11. ročníku celorepublikové soutěže školních novin a časopisů

v pátek dne 28. dubna 2017 od 09.00 - 12.30 hod.

v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje

Krajský úřad Jihočeského kraje, U zimního stadionu 1952, České Budějovice