00 800 67 89 10 11

20. březen 2017 08:15 - 16:30 | Jihlava

Rozhoduj o Evropě

Projekt „Rozhoduj o Evropě“ je kombinací setkání mládeže, interaktivních seminářů, simulace modelového zasedání institucí Evropské unie a konference. Projekt je zaměřený na podporu dialogu mladých lidí v České republice a na Slovensku o aktuálních tématech spojených s jejich životem ve společné Evropě a na vzájemný dialog mladých lidí s politiky a dalšími lidmi s rozhodovací pravomocí ohledně těchto témat.

Jihlavský regionální seminář projektu Rozhoduj o Evropě určený studentům středních škol z Kraje Vysočina. Seminář bude sestávat ze tří částí – představení EU a jejích institucí; zjednodušená simulace Rady EU; dialog s osobami s rozhodovací pravomocí. 

Nejaktivnější účastníci získají ceny a budou následně vybráni pro účast na pětidenní simulaci institucí Evropské unie v Brně a konferenci v Bratislavě. Účastníci mají hrazeno občerstvení i cestovné na regionální seminář.

Ceny pro regionální kola:

1. místo: poukázka do Alzy v hodnotě 1.500 Kč

2. místo: samonafukovací karimatka Ferrino Bluenite 2,5 + knižní poukaz v hodnotě 500 Kč do sítě Kanzelsberger

3 místo: power banka Xiaomi Power Bank 16000 mAh Silver 

KDE: Krajský úřad Kraje Vysočina (Zastupitelský sál), Žižkova 1882/57, Jihlava.

KDY: 20. března, 2017, 8:15 - 16:30 hod.

Podrobnější informace (včetně programu semináře) naleznete na stránkách Rozhoduj o Evropě.

Přihlásit se můžete zde

Novinkou letošního ročníku Rozhoduj o Evropě je to, že se do něj zapojil také Odbor komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR a součástí regionálního semináře tak bude i simulace institucí EU „Staň se na den tvůrcem evropské politiky“.

Projekt realizuje nezisková organizace EUTIS, o.p.s. ve spolupráci se slovenským Centrem pre európsku politiku. Projekt byl podpořen z programu Erasmus+. Dalšími partnery projektu jsou: Konrad Adenauer Stiftung; Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží (Česká republika) a také Zastoupení Evropské komise v České republice a Europe Direct Česká republika.