00 800 67 89 10 11

08. březen 2017 09:30 - 11:30 | Ostrava

Trénujte pamět s nadhledem

Přednáška o fungování lidské paměti a jejím posilování u příležitosti březnového Evropského dne mozku.

Zveme Vás na přednášku o základních informacích o fungování lidské paměti a jejím posilování.

V přednášce zazní základní informace o posilování poznávacích funkcí mozku. Druhá část setkání se pak bude věnovat názorným ukázkám trénování paměti, kde si budete moci vyzkoušet vybrané mnemotechnické metody a pomůcky.

Přednášet budou Mgr. Antonín Liška a Ing. Helena Břušková, Dis. z Centra trénování paměti.

Beseda se koná 8. března od 9:30 hod v Knihovně města Ostravy, pobočka Vietnamská (Vietnamská 1541, Ostrava - Poruba)


Evropský den mozku je prvním dnem oslav světového týdne mozku. V souvislosti s tímto světovým dnem se koná mnoho odborných přednášek, kde se schází odborníci z oboru, aby předali své nové poznatky a výsledky svých výzkumů široké veřejnosti.

Cílem Národní týden trénování paměti, který také probíhá v březnu, je přesvědčit nejen seniorskou populaci, že si ještě docela slušně pamatuje, když jí někdo poradí, jak na to. Trénování paměti je efektivní nástroj proti mentální deterioraci, a zároveň rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí.


Akce probíhá ve spolupráci s Knihovnou města Ostravy a Centrem trénování paměti občanského sdružení Mens Sana.