00 800 67 89 10 11

01. únor 2017 09:00 - 30. březen 2017 11:13 | Ostrava

Informační centrum pro mládež

V Ostravě znovuotevírá své brány Informační centrum pro mládež v krásných prostorách SVČ Korunka v Porubě.

V Ostravě se otevírá Informační centrum pro mládež. Mladí se zde budou moci realizovat, uspořádat zajímavou besedu nebo přednášku, dozvědět se více o svých možnostech a příležitostech. 

Již nyní můžete sledovat Facebook ICM Ostrava a nově vznikající webové stránky ICM Ostrava.

Slavnostní otevření prostor proběhne 22. dubna v 13 hod spolu s vernisáží Lindy Masudové.

Centrum spadá pod Národní informační centrum pro mládež (www.nicm.cz), které je jedním z oddělení Národního ústavu pro vzdělávání (www.nuv.cz), který je přímo řízenou organizací Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz).

Národní informační centrum pro mládež (NICM) je pracoviště, které poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží bezplatné informace z těchto oblastí: vzdělávání v ČR a v zahraničí, cestování, volný čas, sociálně - patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU a další. Je zároveň zastřešujícím, metodickým, kontrolním a koordinačním subjektem pro ostatní informační centra pro mládež v České republice.