00 800 67 89 10 11

02. listopad 2016 18:00 - 20:00 | Liberec

Makedonie a Kosovo

Přednáška z cyklu Dny evropských zemí - poznej Evropu! Host: Tomáš Vaníček Chcete poznat zemi, ve které najdete památky na Řeky, Římany, Byzantince, Turky i křesťany. Zemi, která si prošla nelehkou cestu ke svobodě a která si ji umí vážit? Vydejte se s námi do Makedonie, země tak starobylé, že odtud pochází i počátky českého křesťanství. Poté se přehoupneme přes nebetyčné štíty hor Korabu a Šar planiny, abychom se seznámili s Kosovem. Tato nejmladší samostatná země Evropy byla ještě před deseti lety zmítaná bratrovražednou válkou a teď jen pomalu a těžko hledá cestu k dalšímu životu. Krajská vědecká knihovna, velký sál, 2. patro